PDF Drukuj Email

Klasa I a

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

z. techniczne

j. polski

biologia

wf chł/wf dz

wos

2

geografia

historia

religia

geografia

j. angielski

3

wf chł/wf dz

wf chłB/wf dzB

j. polski

j. angielski

religia

4

j. polski

wf chłB/wf dzB

j. angielski

j. niemiecki

chemia

5

matematyka

j. angielski

godz. z wych.

fizyka

historia

6

matematyka

chemia

matematyka

matematyka

j. polski

7-----/inf dz


inf. chł/-----

B-BASEN


Klasa I b

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

matematyka

matematyka

matematyka

wf chł/wf dz

j. polski

2

j. polski

geografia

geografia

j. polski

historia

3

wf chł/wf dz

wf dzB/wf chłB

religia

fizyka

matematyka

4

j. angielski

wf dzB/wf chłB

biologia

j. angielski

j. angielski

5

j. niemiecki

chemia

j. polski

religia

chemia

6

godz. z wych.

j. angielski

historia

z. techniczne

wos

7


inf. chł/-----

wdż

-----/inf dz


B-BASEN


Klasa II a

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j. polski

j. angielski

religia

matematyka

j. angielski

2

matematyka

biologia

j. polski

fizyka

inf. chł/wf dz

3

geografia

matematyka

matematyka

religia

z. artystyczne

4

wf dz/wf chł

j. polski

historia

j. angielski

historia

5

chemia

wos

godz. z wych.

j. polski

wf chł/inf. dz

6

j. niemiecki

fizyka

biologia

j. polski

matematyka

7


-----/wf dz

wf dz/wf chł

wf chł/-----


B-BASEN


Klasa II b

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

geografia

geografia

godz. z wych.

fizyka

j. angielski

2

j. angielski

j. niemiecki

matematyka

j. polski

wf chł/wf dz

3

chemia

biologia

j. angielski

j. polski

j. polski

4

inf. chł/wf dz

fizyka

j. polski

matematyka

matematyka

5

matematyka

j. polski

religia

biologia

religia

6

historia

historia

wf chł/inf dz

wos

z. artystyczne

7

wf chł/-----

wf chł/wf dz

-----/wf dz


wdż

B-BASEN


Klasa III a

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j.ang./j.niem.

fizyka

j. polski

geografia

j. polski

2

j. polski

j. polski

matematyka

historia

godz. z wych.

3

plastyka

j. polski

matematyka

wf chłB/wf dzB

j. ang./j. niem.

4

z. artystyczne

j. niem./j. ang.

religia

wf chłB/wf dzB

wf chł/inf. dz

5

historia

z. techniczne

inf. chł/wf dz

matematyka

muzyka

6

biologia

wf chł/wf dz

edb

j. niem./j.ang.

chemia

7

matematyka

religia

j.ang./j.niem.
Klasa III b

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

edb

j. polski

geografia

j. ang./j. niem.

inf. chł/wf dz

2

wf chł/inf. dz

fizyka

biologia

matematyka

j. niem/j. ang.

3

matematyka

j.ang./j.ang.

z. techniczne

j. polski

j. polski

4

j. polski

historia

matematyka

chemia

j. polski

5

z. artystyczne

wf chł/wf dz

historia

wf chłB/wf dzB

matematyka

6

plastyka

religia

j.ang./j.niem.

wf chłB/wf dzB

religia

7

wdż

godz. z wych.


j. niem./j. ang.

muzyka

 
free pokereverest poker revie