Plan pracy gimnazjum

PDF Drukuj Email

altPodział roku szkolnego na półrocza:

I półrocze

trwa od 1 września 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku

II półrocze

trwa od 30 stycznia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku


Z kalendarza roku szkolnego 2016/2017:


1 września 2016roku – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 grudnia 2016 roku - 31 grudnia 2016 roku - zimowa przerwa świąteczna

16 stycznia – 29 stycznia 2017 roku – ferie zimowe w województwie podkarpackim

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 roku – wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 roku (środa) – egzamin gimnazjalny część humanistyczna

20 kwietnia 2017 roku (czwartek) – egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza

21 kwietnia 2017 roku (piątek) – egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

23 czerwca 2017 roku – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku – wakacje.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
:

7 październik 2016 roku

14 październik 2016 roku

31 październik 2016 roku

25 listopad 2016 roku

19 - 21 kwiecień 2017 roku

02 maj 2017 roku

16 czerwiec 2017 roku 
free pokereverest poker revie